Mån - Fre: 08.00 - 16.30

info@revikonsult.se

a

Tjänster

Skatt

Kostnader skall optimeras. Det gäller även skatten. Detta ett svårt område och det kräver specialkompetens. Revikonsults medarbetare har denna kunskap och ser till att Din skatt blir den optimala sett över tiden.

Utöver vår egen kompetens har vi samarbete med skattespecialister som finns tillgängliga när Dina skattefrågor kräver djupgående skatterättslig analys. Du kan därför vända Dig till oss med vetskapen att Du alltid kan få hjälp.

Inom bl a följande områden kan vi hjälpa Dig:

  • Företagsbeskattning
  • Individbeskattning
  • Skattefrågor i ägarledda företag
  • Mervärdeskattefrågor
  • Upprättande av deklarationer
  • Avgifter och punktskatter
  • Skatterevision
  • Företagsförvärv
  • Omstrukturering