Mån - Fre: 08.00 - 16.30

info@revikonsult.se

a

Tjänster

Övrig rådgivning

Revikonsults medarbetare har mångårig erfarenhet. Detta skapar både djup och bredd på kunnandet. Även här har vi ett antal specialister som vi samarbetar med. Utöver områdena redovisning, revision och skatter kan vi hjälpa till med affärsrådgivning och verksamhets-rådgivning. Även inom området finansiella tjänster kan vi vara ett stöd.

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med är:

 • Bolagsbildningar
 • Emissioner
 • Due Diligence
 • Värderingar
 • Generationsskiften
 • Ekonomiska analyser
 • Företagslednings- & styrelserapportering
 • Företagsförvärv
 • Ledarskap
 • Processutveckling
 • Utvärderingar
 • Personalfrågor
 • IT-frågor