Mån - Fre: 08.00 - 16.30

info@revikonsult.se

a

Tjänster

Revision

För Revikonsult är revision en kombination av efterfrågestyrd och lagstadgad revision. Det innebär att revision är en analytisk genomgång av företagets hälsa med fokus på ekonomisk rapportering och den interna kontrollapparat som skall säkerställa att lönsamheten optimeras. Ett företag vars årsredovisning är granskad av Revikonsult har genomgått en kvalitets-granskning.

Vår personal har lång erfarenhet av arbetsuppgifter inom området revision. Detta i kombination med samarbetet med olika specialister öppnar dörren för många former av revision. Genom internationella samarbetspartners skapar vi dessutom förutsättningar även för Dig med global anknytning.

Revikonsult kan därför erbjuda bl a följande tjänster:

  • Lagstadgad revision
  • Efterfrågestyrd revision
  • Internrevision
  • IT-revision (förmedla specialisttjänst)