Mån - Fre: 08.00 - 16.30

info@revikonsult.se

a

Tjänster

Redovisning och administrativ service

Som företagare vill man helst vara entreprenör och driva kärnverksamhet. All formalia som läggs på ens axlar är mycket tyngre än dess verkliga vikt. Bokföring, skatteuppbörd, statistik, moms, årsredovisning – listan kan göras lång. Problemet är egentligen litet eftersom Du kan få hjälp med detta.

Vi har medarbetare som genom sin långa erfarenhet kan ta sig an uppgiften både rationellt och effektivt. Du sparar både tid och pengar och dessutom får Du goda råd på vägen, både i hur Du kan effektivisera Din verksamhet och hur Du kan förenkla Ditt och vårt arbete med företagets redovisning.

Här är exempel på tjänster vi kan hjälpa till med:

 • Bokföringsrådgivning
 • Skatte- och avgiftsredovisning
 • Rapportering och resultatuppföljning
 • Redovisningsrådgivning
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning
 • Ekonomisk planering
 • Budget och prognoser
 • Rutin- och processuppföljning