Mån - Fre: 08.00 - 16.30

info@revikonsult.se

a

Företaget

Revikonsult revisionsbyrå ab

Revikonsult Revisionsbyrå AB bildades i slutet av 1980-talet.
Vi är för närvarande 11 medarbetare, varav tre är auktoriserade revisorer
och en auktoriserad redovisningskonsult.

Revikonsults kunder

Revikonsults kunder är mindre och medelstora familjeföretag men även stora företag, föreningar och organisationer finns bland våra kunder. Alla företagsformer och branscher är representerade.

Ingår i SVEREV

Revikonsult ingår i SVEREV.

SVEREV – enskilda revisionsbyråer i samverkan – bildades 1981 som en organisation av
självständiga revisionsbyråer i Sverige. Inom SVEREV finns för närvarande ca 100 medarbetare
på ett tiotal orter.

Registrerat revisionsbolag

Revikonsult Revisionsbyrå AB är ett av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag. Auktoriserade revisorer, godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter i Revikonsults Revisionsbyrå AB har erhållit sina yrkestitlar i Sverige.

Medlemmar i Far

I Revikonsult Revisionsbyrå AB är de kvalificerade medarbetarna medlemmar i Far. Revisionsverksamheten är bland annat reglerad i Aktiebolagslagen 9 kapitlet samt i Revisorslagen (2001:883).

Länkar