Mån - Fre: 08.00 - 16.30

info@revikonsult.se

a

Revikonsult
Revisionsbyrå

Revikonsult Revisionsbyrå AB

Revikonsults affärsidé är att med hög kompetens och service, tillhandahålla kvalitetsgranskad revision, redovisning
och rådgivning som ger mervärde och skapar trygghet i små och medelstora företag.

Våra tjänster

Redovisning och administrativ service

Som företagare vill man helst vara entreprenör och driva kärnverksamhet. All formalia som läggs på ens axlar är mycket tyngre än dess verkliga vikt. Bokföring, skatteuppbörd, statistik, moms, årsredovisning – listan kan göras lång. Problemet är egentligen litet eftersom Du kan få hjälp med detta.

Revision

För Revikonsult är revision en kombination av efterfrågestyrd och lagstadgad revision. Det innebär att revision är en analytisk genomgång av företagets hälsa med fokus på ekonomisk rapportering och den interna kontrollapparat som skall säkerställa att lönsamheten optimeras. Ett företag vars årsredovisning är granskad av Revikonsult har genomgått en kvalitets-granskning.

Övrig rådgivning

Revikonsults medarbetare har mångårig erfarenhet. Detta skapar både djup och bredd på kunnandet. Även här har vi ett antal specialister som vi samarbetar med. Utöver områdena redovisning, revision och skatter kan vi hjälpa till med affärsrådgivning och verksamhets-rådgivning. Även inom området finansiella tjänster kan vi vara ett stöd.

Skatt

Kostnader skall optimeras. Det gäller även skatten. Detta ett svårt område och det kräver specialkompetens. Revikonsults medarbetare har denna kunskap och ser till att Din skatt blir den optimala sett över tiden.

Vi skapar utveckling för individ och företag

Utveckling